Sully Active Travel logoSully Active Travel

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Sully Active Travel

Back to news

Thank you for your comments / Diolch i chi am eich sylwadau

The consultation is closing today. We will take some time to go through them, answer any queries and produce a post consultation report. This will published on our webpage when it is finalised.

Thank you for the time taken to comment on the proposal.

Mae’r ymgynghoriad yn cau heddiw. Byddwn yn cymryd peth amser i fynd drwyddynt, ateb unrhyw ymholiadau a chynhyrchu adroddiad ôl-ymgynghoriad. Bydd hwn yn cael ei gyhoeddi ar ein tudalen we pan fydd wedi'i gwblhau.

Diolch am yr amser a gymerodd i roi sylwadau ar y cynnig.

Posted on 10th March 2022

by Lisa Elliott