The engagement of this project has ended

Sign upfor project news to be kept up to date

Sully Active Travel logoSully Active Travel

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Sully Active Travel

Back to news

Consultation on design of Active Travel Route along old railway line now LIVE / Ymgynghoriad ar ddylunio Llwybr Teithio Llesol ar hyd hen reilffordd bellach yn FYW

Following our previous consultation on route options for an active travel route between Sully and Cosmeston, we now have a design that we would like your comments on. Please follow this link: https://sullytocosmeston.commonplace.is/

Yn dilyn ein hymgynghoriad blaenorol ar opsiynau llwybrau ar gyfer llwybr teithio llesol rhwng Sili a Cosmeston, mae gennym nawr ddyluniad yr hoffem eich sylwadau arno. Dilynwch y ddolen hon: https://sullytocosmeston.commonplace.is/cy-GB

Posted on 12th April 2023

by Lisa Elliott